Sessizce

Çiçekler sessiz acar
Sessizce ışıtır seni ışık
Sükunet sırrıdır güzelliğin
Sessiz konuşur maşuk ve aşık
Sessiz verir mesajını kurumuş yaprak
Sessiz okunur en güzel şiirler
Sessiz eser gönüllerde rüzgar
Sessiz yaşanır kırgınlıklar
Sessizdir süzülmesi martıların
Üzülmesi sessizdir dertlilerin
Sessizdir yüreklerdeki fütuhat
Sessizce zikreder Rabbini mevcudat
Sessizlik anlatır en güzel seni
Gelince nihayet bir veda vakti
Sessiz kalkar yine o sessiz gemi
Ölüm dahi sessizce gelir
Ölüm meçhul bir vadide açan çiçektir.