Biyografi

Bilgin Erdoğan, 16 Nisan 1972’de Çanakkale-Biga’da doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Antalya’da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu ve aynı alanda yüksek lisansı var. 1998-2002 yıllarında Yeni Türkiye dergisinde siyaset – din ilişkisi alanında yazıları neşredildi. 2002 yılından itibaren Amerika’da yaşamaya başlayan Bilgin Erdoğan, Amerikan hapishanelerinde chaplain-manevi rehberlik hizmeti vermektedir. Muhtelif dernek ve vakıflar bünyesinde İslami ve sosyal konularda seminerler vermekte ve yazılar neşretmektedir. Amerika’da Wisdom net ve Uphill (Akabe) gibi İslami çalışmalar yapan derneklerin kurucu üyesidir.

1999 yılında yüksek lisans yaptığı arkadaşlarıyla Alfa Yayınlarından “Geçiş sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri” isimli ortak kitap çalışması var. 2008 yılından itibaren çeşitli aralıklarla “Kurani Hayat” dergisinde yazıları neşredilmekte olan yazarın Düşün Yayıncılıktan çıkan “Duvarların Ardında Koşulsuz Aşk” ve yine aynı yayın evinden “Mabedde Yangın Var” isimli eserleri mevcuttur. 2018 yılı itibarıyla ise Uyanış Yayınevinden “Kelime Tefekkürleri” ve Düşün Yayıncılıktan “Duvarlar’ın Ardında Anlam Arayışı” isimli iki iktabı çıkmıştır. Yazarın Uyanış Yayınevinden çıkan “Ey Vefa” isimli şiir kitabı bulunmaktadır.

Dini – siyasi içerikli bir çok televizyon programına katılan yazar Amerika’da yaşamakta olup oradaki Islah Evlerinde bir taraftan Amerikalı müslümanlara dini eğitmenlik hizmeti verirken diğer yandan yazılarıyla ve şiirleriyle düşünce dünyamıza katkıda bulunmaktadır.

Bilgin Erdoğan, Amerikan hapishanelerinde chaplain-manevi rehberlik hizmeti vermektedir. Kitapları, makaleleri ve şiirleriyle düşünce dünyamıza katkıda bulunmaktadır.

Stay Tuned for Updates

I send thoughtful and caring emails