Umursadığımız kadar insanız

Umursamak lazım.. Güneşin yağmuru,yağmurun toprağı,toprağın tüm zihayatı umursadığı gibi..Mehtabın karanlığı,yıldızların semayı ve dahi güneşin arzı ve arzın tüm alemi umursadığı gibi..

Yer umursar ve hatta gök umursar ki besler mahlukatı.. Taş dahi umursar ki  ondan barınak ve sığınak yapar insanlar ve hatta hayvanlar dahi.. Ot dahi umursar ki şifa olur hastaya.. İnsan  ise umursamaz birşeyi.. Onun içindir ki o hilkat kardeşine sağır,dilsiz ve hatta kördür. Rabbimiz ne güzel der : “Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankördür” (İbrahim:14:34)
Umursamak lazım o halde..Kozmik koroda çatlak ses olmamak için.. İmanla gerilmek, mazluma sevgi duymak ve teselli olmak kim olursa olsun yeryüzü bahçesinin tüm mahzun yürekli insanlarına.. Hatta insanlarına da değil sadece..
Semada pervaz edemeyen kanadı kırık kuşlara ve hatta sorabilmek bazen aşık Yunus gibi.. ” Ey yaprak neden sararmış  senin benzin!” Evet şefkatle gerilmeli ve umursamalı insan. Zira vahyin dilinde insandır sadece halife-i rui zemin.
Vahiy, Allah’ın insanı umursamasıdır..O  dahi özünde seni umursayan bir Rabbin var demektedir. Birşeyden herşey yapan ve dahi herşeyi birşey yapan o zat seni umursadı ki sen de bu alemde umursanıyorsun.. Senden de umursamanı istiyor seni umursadığı için seni var eden o zat..
Umursamak kulluğun ruhu..Tevhid, Rabbin zatını umursamak.. Teslim, Allah’ın ahkamını umursamak ..  İnfak , Allah’ın muhtaç kullarını.. Cihat mazlumları ve Hac Rabbin beytini umursamak.. Umursama ahlakının üstünde yükselir kulluğun tamamı..
Alemlere rahmet bir nebi’nin engelli bir sahabi olan Abdullah İbni Ümmi Mektumu anlık bir umursayamama gibi bir zellesine binaen nazil oldu azarlama ayetleri O hak nebiye..Öyleyse umursamalı insan gözü yaşlı yetimleri ve muhtaçları ve dahi engelli kardeşlerimizi.. Umursamalı dostunun acısını ve sancısını..
Aslında vahiy” Duanız olmasa ne öneminiz var?” der… Dua umursamaktır zira.. Umursamayanın  ne önemi var hakikaten bu alemde ? Oysa ki umursayarak yapılan her iş ibadete döner.. Emanet, imanın ahlaki karşılığı.. Nebevi dilde imanın en son şubesi insanlara sıkıntı veren bir nesneyi yoldan çekmek veya kaldırmaktır. İnsanı umursayarak vazifesini yapan bir çöpçü insanı umursamadan işini yapan bir doktordan hatta din görevlisinden daha kutlu bir vazife icra etmektedir bu imtihan dünyasında.
Mahkumlar dini rehberleri genelde severler. Zira bir mahkum için en önemli mesele umursanmasıdır.Zira hapishane ortamı o kadar soğuk bir ortamdır ki orada kimi gardiyanların yüzü mapushanelerin yaklaşık  iki yüzyıllık duvarlarından daha soğuktur.
Hapishanede çalışan personelin odalarını temizleyen yetmiş beş yaşında ak sakallı ve siyah tenli bir müslüman mahkum var.Onunla bir konuşmamızı hiç unutmam. Birgün bana  “Seni Allah için çok seviyorum. Her gece teheccüt namazına kalkıp senin için dua ediyorum” demişti. Çok sevindim ama nedenini öğrenmek isterim demiştim. Verdiği cevap beni duygulandırmıştı. “Çünki beni kınamadın ve beni umursadın..”
Amerika, insanın insanı fazla umursamadığı bir ülke.. Bizim memlekette dört beş yaşında çocuklarla şakalaşmak isteseniz ve çocuk size yüz vermese “Ama ağlarım bak” deseniz çoğu kez çocuğun kalbi yumuşar ve size yüz verir. Ancak burda komuşumuzun bir çocuğu yüz vermeyince “Ağlarım bak” dediğimde ” Umurumda değil ağlarsa ağla” dediğini hiç unutmuyorum.O an için şaşırmıştım ama aradan hayli zaman geçtikten sonra  o çocuğun o ifadesi kulağımda çınladı ve ben o ifadeyi heryerde duyar oldum.. O küçük tatlı çocuk bu dünyanın bugünkü dili olmuştu adeta..
Ağlarsan ağla diyoruz zira bugün biz birbirimize.. Açlık sınırında yaşayan gariplere ağlarsa ağla diyoruz.. Evsizlere,barksızlara, yuvasızlara ağlarsan ağla diyoruz.. İlaç parası bulamayan fakirlere ağlarsan ağla diyoruz.. Başını yaslayacak ana göğsü bulamayan öksüzlere ağlarsan ağla diyoruz. Köprü altı çocuklarına değil sadece Filistinde ve Gazzede ve yine Afrikada ve Doğu Türkistanda gözyaşı ve kan akan her coğrafyadaki insana ağlarsa ağla diyoruz.. Mahsunlara,mazlumlara ve mustaz’afa ağlarsan ağla diyoruz.
Oysa ki umurumdasın diyebilmektir erdem.. Ey mahsun yürek umurumdasın ! Ey mazlum coğrafyalar umurumdasın ! Yetimler,öksüzler,garipler,sokak çocukları,mazlumlar,mahsunlar,Filistin,Keşmir,Doğu Türkistan değil sadece kimliğine bakmaksızın tüm ilgiye muhtaç yürekler umurumdasınız diyebilmek..
Ayyaşlar ve sarhoşlar, kendi özbenliklerine yazık eden gafil kullar umurumdasın..Umursadığımız kadar insanız.. Umursadığınız nispette kendi şahsi dertlerinizi unutursunuz.
Başkasının dertleriyle dertlenenin Allah şahsi dertlerini satın alır. Dünya umurumdadır diyenin dünya kadar derdi olsa ona ona acı vermez. Dünya umurumda değil diyen ise şahsi dertlerinin ve ızdırablarının enkazı altında ezilir.Yürekleri fethetmenin yegane yoludur umursamak.Umursadığımız nispette fethedebiliriz gönülleri.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *