Sesleniş

Bu ne taassub yahu bu ne biçim gaflet
Sabrım dağlar kadardı eridi nihayet
Hak nebi’nin unutulmuş o diriliş destanı
Resul deyince gelen akla bir bedevi fistanı
Miras kalan ondan heyhat sarık şalvar misvak cübbe
Zalimler dev olmuş sanki ve bu ümmet kalmış cüce
Dilinde evrad-ı ezkar ve cebinde bir parlak tespih
Oturarak beklemekte gelir diye belki Mesih
Okuduğu Kur’anın manasından bihaber
Her yer zulümat olmuş ve maalesef her yer makber
Filistinde işgal var Arakanda kan
Yürekler mefluç olmuş kalmamış hiç heyecan
Lakin maalesef budur bugün bizim tablomuz
Bilmiyorum ne olur bundan sonra sonumuz
Biride kalkar derki peygambere kulluk edin
E be adam bu mu ! Tarikat dediğin senin
Diliyle hergün binlerce kelime-i tevhid çeker
Sonra gider dergaha şeyhin ayağın öper
Ne rabıta var bu dinde ne hatme-i hacegan
Hurafe din olmuş heyhat geliyor ahir zaman
Bu ne zilletir yahu bu ne biçim taassup
Hakikatten dem vurma binbir hurafe kusup
Allah’ın kitabında ne diyorsa o dur din
Hurafeden hicret et ki senden razı olsun Rabbin
Ey müslüman gayri uyuma horul horul
Gafletten kalk artık, seslen, uyar ve doğrul