Dış Güdümlü Dindarlık!

Dış Güdümlü Dindarlık!

Gordon Allport, din psikolojisiyle ilgilenenlerin aşina olduğu bir isimdir. Allport, dindarlık psikolojisini incelerken dindar insan psikolojisini, dış güdümlü ve iç güdümlü dindarlık olmak üzere ikiye ayırır. “Her dindar mensup olduğu inanç...

Duygu Yönetimi ve Oruç

Duygu Yönetimi ve Oruç

Bir oruç ayı olan Ramazan sinelere rahmet ve idraklere şuur veren muhteşem bir zaman dilimidir. Oruç, kelime olarak diğer dini terimler gibi Türkçemize Fars dilinde ?günlük’ anlamına gelen “oruze’ kelimesinden geçmiş iken...

Logoterapi ve Din

Logoterapi ve Din

Logoterapi nedir? Logoterapi, anlam merkezli terapi demektir. Kadim Yunan’da ‘anlam’ demeye gelen logos ve terapi sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelir. Logoterapi’nin kurucusu Viktor Emil Frankl, çağımızda insanın en önemli psikolojik...

ölüm hangi renk?

ölüm hangi renk?

Duyguların rengi olsaydı acaba hangi renk olurdu ? Belki de en sevdiğimiz renk en ehemmiyetli duygumuza tekabül ederdi. Gözlerimiz hangi renge meftun ise bize en sevgili olanı o renk ile çizerdik beyaz bir kağıdın üstüne .. O renk içinde, görmeye...