Oruç : Hasret duygusunu yönetmek

Oruç : Hasret duygusunu yönetmek

İnsan madem ki vahyin beyanınca halife olarak tayin edilmiştir öyleyse onun vazife-i asliyesi yönetmektir. Bu yönetme ameliyesi ise evvela insanın kendisini yönetmesi ile başlar. İnsanın kendisini yönetmesi ise evvela duygularını yönetmesi ile...

Yetim, Suç ve Emanet

Yetim, Suç ve Emanet

Amerikan hapishanelerinde suç irtikap etmiş çocukların çoğu annesiz ve özellikle babasız yetişmiş çocuklar. Bir gün bir mahkumla konuşuyordum. Adam öldürmekten içeri girmişti. İçeri girdikten sonra bir gardiyanı ağır yaralamıştı. Hiç insanlara...

Tefekkür Damlaları ve Ramazan

Tefekkür Damlaları ve Ramazan

Ramazan “Oku” ermine insanlığın muhatap olduğu bir kutlu zaman dilimi. Öyleyse evvela o ayda yapılan oruç tutma ameli tefekkür edilmeli. Okumak ise sadece satırlardan değil hayatın içinde olmalı. Gözlem, okumak demektir. İnsan evvela kendi...

Ramazan İkliminde Tefekkür Notları

Ramazan İkliminde Tefekkür Notları

Söz hatibin neresinden çıkarsa muhatabın orasına isabet eder der İslamoğlu. Evet söz söyleyenin bizzat hayati tecrübelerinden olmalı ki o kelam olsun ve muhatapta etki arzetsin. Okumak sadece satırlardakini aktarmak değil sadırlardakini de...

Gölge Benlik ve Hapishaneler

Gölge Benlik ve Hapishaneler

Bu, şu (yasa) gereğidir: Allah, bir topluma bahşettiği nimeti o toplum özbenliğine yabancılaşmadıkça asla değiştirmez: zira Allah her şeyi işitendir, tarifsiz bir ilimle bilendir. (Enfal:53)   Hapishaneler bir milleti tanıyabilmek için çok...

İkra!

İkra!

Oku! Seni yaratan Rab adıyla” (Alak: 96:1)   Bu ayet, söze nerden başlamalıyım sorusunun cevabı aslında…Rabbin başladığı yer ve yine başla dediği yer evvela…Gökler ötesinden gelen ışık ve insanlığın iftihar tablosu ve yüz akının ilk ihtilali...

Dış Güdümlü Dindarlık!

Dış Güdümlü Dindarlık!

Gordon Allport, din psikolojisiyle ilgilenenlerin aşina olduğu bir isimdir. Allport, dindarlık psikolojisini incelerken dindar insan psikolojisini, dış güdümlü ve iç güdümlü dindarlık olmak üzere ikiye ayırır. “Her dindar mensup olduğu inanç...

Duygu Yönetimi ve Oruç

Duygu Yönetimi ve Oruç

Bir oruç ayı olan Ramazan sinelere rahmet ve idraklere şuur veren muhteşem bir zaman dilimidir. Oruç, kelime olarak diğer dini terimler gibi Türkçemize Fars dilinde ?günlük’ anlamına gelen “oruze’ kelimesinden geçmiş iken...

Logoterapi ve Din

Logoterapi ve Din

Logoterapi nedir? Logoterapi, anlam merkezli terapi demektir. Kadim Yunan’da ‘anlam’ demeye gelen logos ve terapi sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelir. Logoterapi’nin kurucusu Viktor Emil Frankl, çağımızda insanın en önemli psikolojik...